Calasanz Kirol Elkartea

“Heztea da kontuan hartzea gazteen formakuntza lehenengo helburua dela eta, ezinbestean, epe luzerako proiektu bat dela. Horrek berehalako emaitzak baztertzea dakar berekin.

Heztea ideia bat izatea ere bada, hezteko eredu bat izatea. Pertsona orekatuak, autonomoak, aurrea hartzeko kapazak, zuhurrak eta besteekiko adeitsuak nahi baditugu, gaur egungo umeak hezi behar ditugu. Esaterako, ezin izango da kirola erabili, kirol-etika -kirolaren aspekturik garrantzitsuena- albora utzita. Ziur gaude ahal dugun guztia egiten dugula etika hori hutsik gabekoa, edo behintzat, aitorgarria izan dadin?

Heztea bada kirola umeen zerbitzura ipintzea ere, inoiz ez kontrakoa. Heztea da umeak subjektutzat hartzea, ez gauzatzat.”

Union Nationale du Sport Scolaire (1998), Francia

Poyecto Deportivo de Centro

Aviso Legal - Política de privacidad